หน้าหลัก
ค่ายลูกเสือ
เกี่ยวกับค่าย
ภาพกิจกรรม
ค่าธรรมเนียม
สวนพฤษศาสตร์
ทะเบียนพรรณไม้
ภาพกิจกรรม
ข้อมูลโรงเรียน
เกี่ยวกับโรงเรียน
แผนผังผู้บริหาร
แผนที่โรงเรียน
บุคลากร
ฝ่ายวิชาการ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
คณิตศาสตร์
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์
ศิลปะ
สังคมศึกาาและศาสนา
สุขศึกษาและพลศึกษา
รวมลิ้งค์
ข่าวประชาสัมพันธ์
รวมภาพกิจกรรม
       
 
 แผนการสอนและกำหนดการสอนเตรียมลูกเสือสำรอง
 
  ตัวอย่างใบงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนบูรณาการกับการเรียนการสอน เรื่อง การปลูกต้นคูณ  
  ตัวอย่างแผนการสอนพร้อมบันทึกหลังการสอนวิชา เตรียมลูกเสือสำรอง      เรื่อง ประวัติเมาคลี        
  นักเรียนเรียนรู้การเพาะต้นคูณ โดยการใช้เมล็ด    
กิจกรรมของนักเรียนชั้นอนุบาล 3/2 ในเรื่องการฝึกระเบียบแถว

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนอุดมวิทยานุกูล อ.บ้านฉาง จ.ระยอง
E-mail : udomwit_scout@hotmail.com